ՕԳՏՎՈՂԻ ՄՈՒՏՔ
Գրանցում
вернуться к обычному виду

Комментарии

"Փոխադարձ ակտիվություն" - Կարեն ԱՂԵԿՅԱՆ

Թեզիսներ Նախախորհրդարանի «Հայրենադարձությունը և ազգային անվտանգության մարտահրավերները» թեմայով առաջին լսումի ելույթի համար

Իմ կարծիքով, Հայությունը դեռ չի ավարտել իր՝ որպես արդիական ազգի ձևավորումը: Չի ամրապնդվել ընդհանուր ճակատագրի տեսլականը: Կան առանձին հատվածներ, որոնք ըստ էության ավելի շուտ ռուսահայության, տաճկահայության, պարսկահայության ժառանգորդներ են հանդիսանում: Հայաստանում անհրաժեշտ է ակտիվ քարոզչություն տանել Սփյուռքի հետ մեկ ամբողջություն լինելու մասին՝ անկախ մշակութային և հասարակական-հոգեբանական բոլոր տարբերություններից: Նույն կերպ Սփյուռքում պետք է քարոզչություն տարվի այն ամենի երկրորդայնության մասին, ինչը կապված չէ Հայաստանի հետ:

21.12.2012
1234
Մուտքագրեք նկարի վրաի տեքստը
Использован шрифт AMG Anahit Semi Serif предоставленный ООО <<Аракс Медиа Групп>>